canyon endurace cf slx 2017 Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent
morgan tandberg jensen anar word meaning top bsc colleges in india

record rent a car Forelesninger i obligasjonsrett V2015, 6. februar 2015 Litt om andre kravsgrunnlag. Avslutning Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud.

does ensure increase potassium Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i obligasjonsrett V2015, 6. februar 2015 Litt om andre kravsgrunnlag. Avslutning Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud."— Utskrift av presentasjonen:

kenguruer i australia christian rene fra paradise nedsatte priser vinmonopolet Forelesninger i obligasjonsrett V2015, 6. februar 2015 Litt om andre kravsgrunnlag. Avslutning Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

emilia de poret sat exam date jesus revolution insta Dagens temaer Litt om andre kravsgrunnlag Oppsummering av hovedlinjer som særskilt bør trekkes frem

fire ice bogner forsikring hund norge blaine oil field Andre kravsgrunnlag: Hvor er vi? Kontraktsretten Innhald av yteplikta Når skal det ytast? Når? Kvar? Kva skal ytast? Kvalitet Kvantitet Mishald av yteplikt FasthaldingAvhjelp Omlevering Retting Verknader for den andre partens yting PrisavslagHeving Tilbakehalding av vederlag Skadebot ForseinkingMangel Kontrakts- revisjon Verknader for mishaldarens yting

topp volley sommerleir hvordan skrive den perfekte søknad duett min side logg inn Oversikt Berikelses- forpliktelser Uanmodet forretnings- førsel Mer generelle alminnelige prinsipper? Lovgrunnlag Erstatnings- forpliktelser - den alminnelige deliktsrett Andre grunnlag: -Eiendomsrett -Selskapsvedtak -Forvaltningsvedtak -Rettsavgjørelse -Lovgrunnlag -Osv. Alminnelige obligasjonsrettslige regler må anvendes med varsomhet når vi står overfor forpliktelser som ikke har kontraktsgrunnlag eller er pengeforpliktelser Condictio indebiti

boston 2018 team roster konversere på norsk kalibrering av lodd «Konseptet» berikelsesforpliktelser A B Berikelse Oppnås – på en eller annen måte – på Bs bekostning Det er typisk vanskelig å påvise noe egentlig tap på Bs hånd Når?

gore venkanna songs come kommunal og moderniseringsdepartementet innlagt sykehus hjerteflimmer Oversikt – berikelsesforpliktelser Berikelses- forpliktelser Uanmodet forretnings- førsel Mer generelle alminnelige prinsipper? Lovgrunnlag Condictio indebiti

vise hensyn på engelsk rupa xing mrp slik feire jul på tenerife Lovbestemte berikelsesforpliktelser Spredte lovbestemmelser om berikelsesforpliktelser/- krav – vanskelig å finne en overordnet tanke eller konsistens Eksempler –Åndsverksloven § 55 (2) –Selskapsloven § 2-23 (1) –Aksjeloven og allmennaksjeloven § 6-17 (3) –Lov om hendelege eigedomshøve §§ 5, 6 og 10-12

paris news today papirhenting i oslo ny musikk june paik Lovbestemte berikelsesforpliktelser Eksempel: Åndsverksloven § 55 (2) «nettofortjenesten ved den ulovlige handlingen» Uavhengig av eventuell god tro

sikkerhet hovedmål eksplosjonsfarlige områder pickles boo boo starter stopper med en gang stått lenge Eksempel: Selskapsloven § 2-23 (1) Lovbestemte berikelsesforpliktelser «et beløp svarende til de fordeler han har oppebåret ved den urettmessige virksomheten» A ANS Konkurrerende virksomhet Deltaker A ANS

tall skrevet fint surret skinkestek i ovn magasinet kobbervikdalen åpningstider Eksempel: Aksjeloven og allmennaksjeloven § 6-17 (3) Lovbestemte berikelsesforpliktelser Avtalt eller mottatt godtgjørelse «tilfaller selskapet» A AS / A ASA Tredjemann Tillitsmann (dennes underordnede og nærstående) A AS / A ASA Godtgjørelse i anledning sitt arbeid for A AS / A ASA

warnock hersey wood stove sjøkart over hvaler timevis eller timesvis Oversikt – berikelsesforpliktelser Berikelses- forpliktelser Uanmodet forretnings- førsel Mer generelle alminnelige prinsipper? Lovgrunnlag Condictio indebiti

arbeidsgiverperiode ved sykdom karen louise pedersen volte stands for Uanmodet forretningsførsel (negotiorum gestio) Den det handles på vegne av (dominus) Den som opptrer på vegne av en annen (gestor) Vederlagskrav – egentlig ikke berikelseskrav i tradisjonell forstand Forhindret fra å handle på egne vegne Handler på dennes vegne uten at det foreligger et særskilt rettsforhold – nødvendige handlinger på forsvarlig måte

nord suvenir 7650 verdal jenter 11 år mann in fußgängerzone erstochen Oversikt – berikelsesforpliktelser Berikelses- forpliktelser Uanmodet forretnings- førsel Mer generelle alminnelige prinsipper? Lovgrunnlag Condictio indebiti

miss sixty 90s pants kirkebøker digitalarkivet buskerud sky news uk Berikelseskrav basert på mer generelle alminnelige prinsipper? Uavklart spørsmål i norsk rett – om, og eventuelt når og hvor langt Mye debattert i juridisk teori: Hellner, Vinding Kruse, Monsen Finnes ikke avgjørende rettspraksis i noen retning Må antakelig vurderes konkret, og de vesentligste elementene vil være eventuell skyld(grad), tidsforløpet og rimelighet

greenen kopiering porsgrunn massasje sett olje disk manager windows 7 Berikelseskrav basert på mer generelle alminnelige prinsipper? Eksempler på kategorier som kan være aktuelle –Uberettiget berikelse oppnådd gjennom uhjemlet å råde over en annens formuesgode –Forbedring på en annens ting

glemmer vi krigen gravid på cerazette brennkopper hos voksne AVSLUTNING

blacklist season 5 watch sang marcus og martinus william cecil slingsby in sunndalen Det helt sentrale: hvor er vi og hva er sammenhengen mellom de ulike spørsmålene? Kontraktsretten Innhald av yteplikta Når skal det ytast? Når? Kvar? Kva skal ytast? Kvalitet Kvantitet Mishald av yteplikt FasthaldingAvhjelp Omlevering Retting Verknader for den andre partens yting PrisavslagHeving Tilbakehalding av vederlag Skadebot ForseinkingMangel Kontrakts- revisjon Verknader for mishaldarens yting Vet vi hvor vi er, er vi 80 % på vei til målet

koi mil gaya youtube aldri reise til dubai david og louise turpin Innholdet av forpliktelser Kontraktsretten Innhald av yteplikta Når skal det ytast? Når? Kvar? Kva skal ytast? Kvalitet Kvantitet Mishald av yteplikt FasthaldingAvhjelp Omlevering Retting Verknader for den andre partens yting PrisavslagHeving Tilbakehalding av vederlag Skadebot ForseinkingMangel Kontrakts- revisjon Verknader for mishaldarens yting

narkotikakrigen i mexico snl paul jaboulet gigondas pierre aiguille 2015 elvebakken skole molde Innholdet av forpliktelser A B Rettigheter og forpliktelser Primærgrunnlaget: Den individuelle avtalen Bakgrunnsretten Preseptorisk Tolkings- prosessen Utfylling Kontrakts- revisjon

bordpynt konfirmasjon blande begge kjønn havner vold på rullebladet før fylte 15 år potential free contact wikipedia Regler av helt generell karakter innenfor obligasjonsretten Innholdet av forpliktelser Regler som gjelder for flere kontraktstyper Kontraktstype- spesifikke regler

gratis iphone 5s valgdeltakelse usa 2016 wiki vedvarende kvalme og oppkast Lovgivning, forarbeider, rettspraksis, kontraktspraksis, juridisk teori osv. Mer eller mindre alminnelige ulovfestede kontraktsrettslige / obligasjonsrettslige prinsipper Innholdet av forpliktelser Kontraktstype- spesifikke regler Regler som gjelder for flere kontraktstyper Faktum Kilder som sier noe om det almene – typisk rettspraksis og juridisk teori Det må undersøkes om det – konkret – er berettiget å anvende det mer eller mindre alminnelige prinsippet i det konkrete tilfellet

find query in sql server hendelser i 1928 player video song Innholdet av forpliktelser Prosessen Målet Kontraktens krav Innsatsforpliktelse Resultatforpliktelse -Pliktens innhold -Vederlagsopptjening -Misligholds- vurderingen -Misligholdsvirkninger

verdens historie oversikt epoker tidslinje iphone holder bike hard at heart Mislighold Kontraktsretten Innhald av yteplikta Når skal det ytast? Når? Kvar? Kva skal ytast? Kvalitet Kvantitet Mishald av yteplikt FasthaldingAvhjelp Omlevering Retting Verknader for den andre partens yting PrisavslagHeving Tilbakehalding av vederlag Skadebot ForseinkingMangel Kontrakts- revisjon Verknader for mishaldarens yting + RISIKO

kronos workforce central help in japanese minne støtte på¨birkeland Mislighold Avvik fra kontraktens krav Ikke skyldes kreditor eller forhold på hans side + Kreditors mislighold/ Kreditormora Kreditorrisiko Misligholds- beføyelser Debitors plikter -«Konkrete krav» -«Abstrakte krav» Opplysningssvikt Kreditors kunnskap – typisk forhåndsund. Funksjons- fordeling

ver så snill mamma brystbeinet stikker ut rose wholesale norge Misligholdssanksjoner ved mangler og forsinkelse Kontraktsretten Innhald av yteplikta Når skal det ytast? Når?Kvar? Kva skal ytast? KvalitetKvantitet Mishald av yteplikt Verknader for den andre partens yting ForseinkingMangel Kontrakts- revisjon Verknader for mishaldarens yting Omlevering Retting AvhjelpPrisavslagFasthaldingHeving Skadebot Tilbakehalding av vederlag Mangler Forsinkelse Hvilke misligholdsbeføyelser kan kombineres samtidig?

stemmen edvard munch kurs ny leder hoeflighetsform på nynorsk Heving Fremtidige oppfyllelses- plikter bortfaller Heving ex nunc og heving ex tunc Tilbakeføring av ytelser Heving ex tunc For eksempel løsørekjøp og kjøp av fast eiendom For eksempel løpende ytelser og entreprise

doedskamp synonym kryssord sukkerinnhold i brus jumpers knee øvelser Adekvans- begrensning Taps- begrensning Berikelses- begrensning Lemping Erstatningsansvar Kontrakts- brudd Avtale- inngåelse Objektivt ansvar Subjektivt ansvar Betydningen av forpliktelses- typen FAKT. HEND. HYP. HEND. «Den positive kontraktsinteressen» Adekvansvurderingen

wallmans on tour heter og meg eller og jeg server pro minecraft LYKKE TIL VIDERE OG PÅ GJENSYN! TAKK FOR MEG!


flotteste byene rundt gardasjøen

spektroskopi forsøk salter sykdommer hos samojed Liknende presentasjoner


Annonser fra Google